fbpx

Unifit

Unifit podarja letno karto za fitnes

Sodeluj v nagradni igri, ki poteka na Facebook in Instagram strani Unifit Slovenija. Vse kar morate storiti je da, v komentar zapišeš recept za najljubši poletni recept in ob tem označiš še nekoga, ki bi mu pripravil/-a to jed.

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI “Letni Unifit” na Facebooku od 20. 7. 2022 do 21. 8. 2022

Organizator

Organizator nagradne igre “Letni Unifit” je podjetje 

UNIFITNES, d.o.o., Glavni trg 19C, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator), ki tudi upravlja zbirko osebnih podatkov nagradne igre. 

Predstavnik podjetja je direktor Matjaž Anžel.

 

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na www.unifit.si. Nagradna igra poteka od 20. 7. 2022 do 21. 8. 2022 do 23:59 na Facebooku. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani. V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

 

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri sodelujete, če v komentar izpolnite nalogo na Facebooku. Sodelujete lahko najkasneje do 21. 8. 2022. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti upošteval pravila nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

Izbira nagrajenca

Izbor nagrajenca bo izveden 21. 8. 2022 na podjetju UNIFIT ob prisotnosti treh predstavnikov podjetja UNIFITNES, d.o.o.. Nagrajenci bodo objavljeni 22. 8. 2022 na spletni strani https://www.facebook.com/UnifitSlovenija/. Posameznik je v nagradni igri lahko izbran le enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Nagrajenca bo organizator prijavil pristojnemu finančnemu uradu v Sloveniji.

 

Prevzem nagrade

Po izvedenih objavi lahko nagrado nagrajenec prevzame na enem izmed Unifit fitnesov (Betnava ali Pristan), kjer bo ob prevzemu nagrade tudi fotografiran. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje fotografiranje in objavo fotografij na socialnih medijih in na spletni strani podjetja. Nagrajenec mora nagrado prevzeti najkasneje v 30 dneh. Nagrajenec bo o nagradi obveščen v objavi o nagradni igri in tudi v zasebno sporočilo na Facebooku ali Instagramu. Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, telefonsko številko, točen naslov, rojstni datum in davčno številko. Ob tem pa mora izvajalcu nagradne igre sporočiti, na katerem fitnesu bo prevzel nagrado.

 

Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza).

 

Informacije in objave

Organizator nagradne igre je pravila nagradne igre objavil na www.unifit.si. 

 

Obdelava osebnih podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval in upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi.

Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek, fotografije ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

Prav tako sodelujoči v nagradni igri s podpisom izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za marketinške namene elektronskega obveščanja o novostih in za namene te nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori pisno po e-pošti info@unifit.si ali po navadni pošti na naslov organizatorja.

 

Hramba osebnih podatkov

Podjetje UNIFIT. bo osebne podatke hranilo do izbrisa/prenehanja obdelave osebnih podatkov po želji uporabnika ali do zaprtja podjetja. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti info@unifit.si ali pisno na naslov organizatorja.

 

Splošne določbe

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri, je za reševanje le-tega pristojno sodišče v Mariboru.

 

Maribor, 20. 7. 2022